مطالب مرتبط به روز جهانی قدس 1389

سخنرانی مولوی محمد مختار مفلح در حمایت از انقلاب مردم مصر (1389) هـ . ش
لایحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم
حضار گرامی مردم  مومن ، نجیب وآزاده افغانستان !
حدود دوهفته است که جهان شاهد حوادثی بزرگ در کشورجمهوری عربی مصر است. درطی این مدت مصر انقلابی بزرگ را به تجربه نشسته است که ازدیرباز انتظارآن می رفت.
درواقع از چندین دهه بدینسو ملت عزیز وسرافرازمصردرزیرحاکمیت نظامی عمربه  سرمی بردند که درآن نظام اختناق، سرکوب سیاسی ، پامال نمودن حقوق انسان ، سلب آزادی های مدنی و خواست های برحق بیشمار مردم آن کشور را به عادت روزمره خود درآورده بود و این زندان های مخوف مصربودند که سالانه میز بان شماره زیادی از اهل سیاست واهل قلم می گردیدند. حکومت مصر سابقه سیاه وزشتی ازخود برجای گذاشته است. نظام های سیکولاردرمصر هنوزخون های زیادی را به گردن دارند ، به شهادت رساندن شخصیت های بزرگی در تاریخ حاکمان مستبد مصر هنوز خاطرانسانهای زیادی را جریحه دار می سازد ، این نظام ناصری بود که سید قطب شهید را اعدام نمود و این مفسرقرآن را بی هیچ دلیل موجهی از میان برداشت ، سادات همان راهی رارفت که درامر سرکوب ملت مصر نظام ناصری رفته بود . اوکاری را کرد که برای ملت پرافتخار مصر ننگ آور بود ودرخلاف منافع ومصالح امت عربی واسلامی انجام یافت که آن عبارت از به رسمیت شناختن رژیم منفوراسرائیل و ایجاد رابطه با آن بود. گرچند که ملت آن جنایت را بی پاسخ نگذاشت امااین راه ننگین توسط آقای مبارک دنبال گردید.
عزیزان ملت آزادی دوست افغانستان!
رستاخیز ملت پرافتخار مصر نشان دهند این است که مردم به ستوه آمده مصرا ز سیاست های رژیم مبارک که برمبنای مصالح کشورهای بیگانه وبویژه درراستای منافع اسراییل شکل گرفته است ، بیزاری جسته ودیگر حاضر نیستند تا از دکتاتوری فرمان ببرند که همه هستی و دارایی آنان را درانحصار خانواده خود داشته وبرای گروه خود به یغما ببرد. این سیاست های برید ازمردم رژیم مبارک بودکه ملت مصر را که دارای سابقه فرهنگی درخشان وشاسته زندگی آبرومندانه اند، به تیره روزی وسیه بختی کشاند. این حکومت پلیسی بودکه اعتماد میان مردم ودکتاتور را نابود ساخت وامروزاین ملت زجر دیده و شکنجه شده دست به عصیان زده وهیچ نوع حرمتی برای این پیرمرد دکتاتورپاقی  نمانده اند. تصویری که امروز ملت مصر ازخود به دنیا نشان داده است بیانگر این نکته است که این جنبش که از رهبری مستقیم جنبش اخوان المسلمین دست در راستای برآورده شدن خواست های برحق ملت برخورداراست ، جنبشی است صادقانه وصددرصد درجهت منافع مردم مصر . به بیانی دیگر این جنبش آمده است تا به صراحت تام به دنیا بگویدکه این دکتاتوری سی ساله لکه عاری است برپیشانی مصر که توسط یک دسته وگروه کوچک غاصبان قدرت به وجودآورده شده است .
ملت سربلند افغانستان !
شما ملت آزادی آوارن مشرق زمین هستید ، شما ملتی هستیدکه در آغازقرن بیستم جز شما وکشورترکیه هیچ کشوری آزادی واستقلال نداشت ، شما آزادی دهندگان شبه قاره وشرق میانه دربدایت قرن بیست هستید . وشما ... وشما درروزهای فرجامین قرن بیستم آزادی را به آسیای مرکزی و اروپای شرقی واروپای مرکزی به ارمغان بردید ، پس نسبت به همه شما شایسته گی این رادارید از این انقلاب ورستاخیز ملت عزیز مصر حمایت خویش را اعلان داشته وبرای رژیم مبارک این پیام واضح وروشن رابفرستید که مبارک !خاک گرانقدر مصر ازپذیرش فرزند ناخلفی چون تو بیزاراست وملت عزیزمصر رابگذار تا آنگونه که خود برمبنای اسلام عزیز خواستار رسیدن به  حق اند به جایگاه مناسب شان شان برسند.
عزیزان ، هم میهنان گرامی !
به جا میدانیم تا ازحرکت های خوبی که درجهان اسلام درحمایت از این جنبش عظیم ملت مصر انجام یافته است تقدیر به عمل آوریم . درراس همه حمایت صریح وروشن حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران وازجناب شخصیت محبوب و دلسوخته قضایای جهان اسلام آقای رجب طیب اردوغان صدراعظم کشور ترکیه را سپاس بگوییم . کاری که این شخصیت ها انجام دادند می تواند الگویی گردد برای سایرین تا قبل ازاین که دست مداخله بیگانگان از جهان غیراسلامی  به سرنوشت ملت مصردخیل گردد ، ملت مصر یاری رسانه شود تا به خواست های برحق خویش برسند .
به امید آزادی ملت محبوب مصر ، اقامه حکومت مبتنی برپایه های اسلام در سرزمین اهرام وازهرشریف .
گردن ملت مصراز زنجیراستبداد آزاد باد ودوستی افغانستان ومصرمستدام وپایدار باد.
نهضت اسلامی افغانستان
کابل - افغانستان------------------------------------------
اعلامیه شورای فرهنگی حامیان قدس شریف در ارتباط به تحولات مصر (1389) هـ . ش
قرار مواکبة الثورة المصریة من قبل أبناء الشعب الأفغانی
بما نتأثر مما تجري في مصر من الکوارث ، وبما نشاهد من حشد شعب المصری الشقیق لسحب حقوقهم الضائعة سابقا من ایدی نظام سلب کل حق للشعب المصری وبما نعلم ان مواکبة هذالشعب فی استیفائهم حقوقهم من الواجب لکل من یتاس باساس الشریعة الاسلامیة ویتیقن بحقوق الانسان من الحریة والعیش فی الامن والسلام بعیدامن کل انواع التشرید والضغط ، نصدر هذالقرار کما یأتی :
1 .نؤید الثورة التی قامت بایدی الشعب المصری الشقیق سیاسیا و نری ثورتهم عریقة ذات صلة بالمطالب الشرعیة لهذاالشعب.
2 . نحمی النهضة المصریة کبدایة تغییر نحو نظام جدید یسود مصر بحریة الناخبین والمنتخبین الممثل للقیم الاسلامیة.
3 . نطلب بابلغ صوت من جماعة یرأسها مبارک بالاستقالة من الحکم قبل توتر الاوضاع و علیهم ان یمیزوا ان الآوانة ماضاعت لهم بعد ، فالتنازل من الحکم ارخص لهم من ان یجبروا بترک عرش الحکم قهرا.
4. ندین بکل معنا الکلمة الجهود الفاشلة التی یدسها مبارک للبقاء فی الحکم ، التی تسببت لقتل الابریاء من المعارضة فی میدان التحریر.
5 . نطالب کل فصائل المصریة بتوحید الکلمة امام مبارک الديکتاتير و نعلن ان مسلمین العالم معهم مع تباین بلدانهم وبعد مسافتهم وان العالم الاسلامی یؤکد بان یبقی مصر کدولة مستقلة حرة تنتخب حکومتها فی ظل القیم الاسلامیة ، تلیق بشأن شعب المصری الفاخر بما ضیها وحالها.
6 . نطلب من الجمعیات الدولیة سیما مؤتمرالدول الاسلامیة والامم المتحدة والمجلس الامن التابعة للأمم المتحدة ان یحذو حذو الشعب المصری فی دعم ثورتهم العزیزة وتحقیق مطالبهم الشرعیة.
7 . جدیر بالذکر لنمجد الجیش المصری لحفاظهم دماء اخوانهم وانهم ماتدخلوا الا بخیر . ونحن نوصی سایر قوات الامن فی الدول الاسلامیة بان یاخذو الجیش المصری کقدوة تحفظ دماء الشعب وتحترم حقوق انباء بلدها.
8. نرشح لحکومتنا باخذ قرار لتایید الثورة المصریة والتطلب لشتی طرق لدعم الشعب المصری فی نهضتم الشرعیة والاسلامیة والحمایة فی المجامع الدولیة.
نصدرهذالقرار ونامل لشعب المصری الشقیق المستقبل السعید . یحی الشعبان علی مر الدهور افغانستان ومصرولأبناالدولتین النجاح فی کل مجال .
النهضه الاسلامیه فی الافغانستان  و مجلس الثقافی لمدافعی القدس الشریف
7 ربیع الاول 1432 هجت ق  22 دلو 1389 هجت خورشیدی
کابول -  افغانستان